border

Alla funktioner du behöver även för optisk fiber

H30Crystal är det nya multistandardinstrumentet, som kompletterar H30-serien med bärbara instrument, med kraftfulla fiberoptiska funktioner toppmodern telekommunikationsinfrastruktur.

4k H30CRYSTAL

H30Crystal är ett komplett och mångsidigt verktyg för dagens och morgondagens professionella installatörer. Det kombinerar, i endast ett instrument, möjligheten att analysera fiberoptiska nätverk, FTTx, Wifi-nätverk, IPTV och RF-kanaler, som DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C (QAM Anex A/B) , analogt samt returkanal. Utrustningen är skalbar, vilket innebär att det är möjligt att integrera nya alternativ och mätstandarder genom mjukvarulicenser, som enkelt kan laddas ner. Dessutom kommer instrumentet alltid att vara uppdaterad, med den automatiska detekteringen av programuppdateringar när enheten är ansluten till internet.

När det gäller enkelhet och enkel användning av instrumentet erbjuder H30Crystal en revolutionerande flerskärmsfunktion, som gör det möjligt för användaren att fjärrstyra instrumentet från sin egen mobila enhet. Dessutom hjälper H30Suite-applikationen dig att hantera allt både på fältet eller på kontoret, som att exportera mätningar, kontrollera och redigera kanalplaner samt hantera användarprofiler.

4k H30CRYSTAL

Multiskärm och fjärrstyrning

Kontrollerbar från alla Android- eller iOS-enheter eller dator med H30Suite.

Optiska mätningar

Noggrann analys för nätverk med hög kapacitet

Service- och IPTV-analysator (*)

IPTV- och RF-information

WiFi-analysator (*)

Alla band (2,4 och 5 GHz)

(*) Tillvalsfunktion
border
H30CRYSTAL

FUNKTIONER

×

Service- och IPTV-analysator (*)

IPTV- och RF-information

Tillåter demodulering och analys av IPTV-strömmar (både Unicast och Multicast), inte bara genom videon utan också genom att visa total bithastighet och bithastighet för varje tjänst. Relevant information för varje tjänst visas: SID, VPID, AID, videoprofil, bithastighet för både ljud och video.
Dessutom tillför detta alternativ RF-mätningarna eftersom denna information via tjänsten analyseras för dessa signaler.
För IPTV-signaler analyseras också protokoll UDP/RTP, till exempel UDP-format, Media Loss Rate, förlorade IP-paket.
(*) Tillvalsfunktion: Ref. 593251

H30CRYSTAL - Service- och IPTV-analysator (*)
×

Mätning av returtrafik

Från 5 MHz

Instrumentets kapacitet att mäta returkanalen från 5 MHz är väldigt användbar för tekniker vid inmätning av kabel-tv-installationer. Genom att visa spektrumet, nivå och C/N är det möjligt att säkerställa en god status och kvalitet för data, som överförs på denna bandbredd.

H30CRYSTAL - Mätning av returtrafik
×

Pass/Fail indikator

En snabb blick räcker!

Det är enkelt att minimera installations-misstag med instrumentets Pass/Fail indikator, ett grafiskt verktyg för att snabbt skapa förståelse för mätresultatet. Flera olika nivåer finns att välja på för att definiera var "godkänt-värde" ska ligga, helt beroende på vad som ska mätas: huvudcentral, bredbandsförstärkare, nätverk, överlämningspunkter, lägenhet/villa, etc. Förutom ett antal fördefinerade värden, går det också att själv bestämma önskade värden för när signalen ska få status "godkänd".

H30CRYSTAL - Pass/Fail indikator
×

WiFi-analysator (*)

Alla band (2,4 och 5 GHz)

Denna funktionalitet tillåter en fullständig analys av WiFi-bandet med automatisk upptäckt av alla nätverk. Var och en av dem identifieras med namn, och effektnivån från accesspunkten visas. Två visningslägen tillhandahålls för användaren. ”List-läget" ger en lista över detekterade nätverk med tillhörande data och effektnivå, medan "Kart-läget” visar dem på en tvåaxlad karta: effektnivå kontra frekvens.
(*) Tillvalsfunktion: Ref. 593250

H30CRYSTAL - WiFi-analysator (*)

och många fler funktioner

×

Kanal information

Ju mindre desto bättre!
Ibland räcker ett snabbt ögonkast och det svåra blir enkelt. Den mycket avancerade kanalmätningsoptionen i H30Crystal kommer automatiskt att detektera typ av kanal, visa audio- och video nivå, C/N för analoga signaler samt den totala signalnivån med C/N. Dessutom den lämpligaste kvalitetsangivelsen för respektive typ av digital signal. Alla de här mätningarna aktiveras med en inställningsknapp, samtidigt som alla mätvärden kan avläsas, aktiveras också "Pass/Fail"-funktionen som överskådligt visar "fel" eller "godkänd". Nivån för vad som är godkänt styrs helt efter de krav du själv aktiverat. Enklare kan det inte bli, vilket gör instrumentet perfekt även för nybörjaren!
H30CRYSTAL - Kanal information
×

System Scan

Övervaka installationen
Med H30Crystal är scanning i realtid enkelt, både av analoga och digitala kanaler. Detta gör det möjligt att i realtid bestämma den totala frekvensgången. Denna funktion ger verkligen en möjlighet att säkerställa signalparametrarna och påvisa att dessa uppfyller kabel-tv-nätets uppställda specifikationer genom en överskådlig grön, gul eller röd indikering. Det räcker med en snabb blick för att konstatera status på systemet, inkluderande BER- och MER-värden på den valda kanalen.
H30CRYSTAL - System Scan
×

Spektrum Analysator

Från 5MHz till fullt span “
Spektrum i H30Crystal spectrum ger tillgång till områdena: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz och fullt, men också en funktion med en autojusterad referensnivå. Instrumentet med sin Realtidsprocessing gör det möjligt att se alla signalavvikelser. Du kommer att bli förvånad, inte bara över nogrannheten utan också detaljrikedomen i denna kompakta och bärbara spektrumanalysator. Verkligen det optimala verktyget för felsökning och identifiering av störningar, utstrålning eller annat som kan påverka kvaliteten på den distribuerade signalen.
H30CRYSTAL - Spektrum Analysator
×

Guidad satellit-injustering

Självkonfiguration av LNB
Denna funktion påskyndar injustering av parabolen. Instrumentet välje en typisk satellittransponder i enlighet med den valda zonen och ger självkonfigurerad LNB-inställning. Dessutom kan en ljudindikator aktiveras för att via en ljudsignal leda användaren i att justera parabolantennen.
Referenssatelliten kan manuellt ändras innan en ny injustering. "
H30CRYSTAL - Guidad satellit-injustering
×

Wideband-LNB kompatibel

Från 250 till 2300 MHz
Denna funktion för DVB-S/S2 gör det möjligt att analysera en satellitkanal i vilken frekvens som helst inom området 250 MHz till 2300 MHz. Således kan instrument kopplas direkt till vilken utgång som helst från ett Wideband-LNB (2 utgångar: vertikal och horisontell)
H30CRYSTAL - Wideband-LNB kompatibel
×

MPEG

MPEG video med detaljerad information
Vill du se det DIGTALA programmet som visas? H30Crystal med sin MPEG-funktion löser detta åt dig. Förutom att kunna se programmet, får du också information om nyckelparametrar som: Service namn, PID, upplösning, audio typ/värde, samt NIT. Detta ger dig ovärderlig hjälp vid felsökning i encoder-konfigurationen.
H30CRYSTAL - MPEG
×

4K/UHD-display på instrumentet

samt även på din mobila enhet
Den här funktionen stöder det komprimeringsformat HEVC H.265 och gör det möjligt att visa videosignaler med maximal 4K/UHD-upplösning (3840 x 2160). Information kan visas både på instrumentskärmen eller på den mobila enheten (flerskärmsläge) så länge hårdvaran är H.265-kompatibel (vanligtvis en smartmobil, surfplatta eller dator).
H30CRYSTAL - 4K/UHD-display på instrumentet
×

Konstellations diagram

Optimera det digitala
Konstellationsanalysen är ett grundläggande sätt för att bestämma kvaliten på digitala signaler. Det bidrar till att lokalisera brus, jitter, störningar och signalmättnad, kort sagt alla de variabler som kan påverka bildkvaliteten negativt eller rent utav skapa bildbortfall. Genom att visuellt inspektera storlek och form i konstallationsmatrisen, kan man som tekniker enkelt identifiera bakgrunden till problemen.
H30CRYSTAL - Konstellations diagram
×

Egna kanalplaner

Förbered instrumentet med just dina kanaler
Hitta och identifera kanalerna i ditt eget distributionsnät med den snabba "Capture Plan"- funktionen, och från där, bygg upp din egen mätplan i instumentet med endast de kanaler du är mest intresserade av. Dessutom kommer du att se varje vald kanal i displayen med en "godkännandefärg", grönt, gult eller rött helt efter dina egna inprogrammerade kvalitetskrav.
H30CRYSTAL - Egna kanalplaner
×

Eko och reflektioner

Optimera mottagningen
När det handlar om mottagning av terrestra bandet, är eko en viktig parameter att bevaka. Det får absolut inte finnas reflekterande signaler som lätt kan äventyra mottagningen. H30Crystal visar tydligt eventuella eko i den mottagna signalen, vilket är förutsättningen för att installatören ska kunna minimera dessa för en optimal mottagning.
H30CRYSTAL - Eko och reflektioner
×

Dataloggar

Spara och ladda ned
Närhelst du mäter eller letar efter möjliga problemkällor, går det att spara mätningar eller enskilda signalparametrar för att i efterhand analysera dessa eller bara för att ha tillgång till dem för din rapport eller för användning vid senare tillfällen. Mätningarna är också användbara för träningsändamål.
H30CRYSTAL - Dataloggar
×

Alltid uppdaterat

Automatisk upptäckt av nya programvaruversioner
Instrumentet upptäcker automatiskt om det finns en ny programvaruversion, när den ansluter till internet (WiFi, Ethernet). En ikon uppe i högra hörnet, informerar när en ny programvara är tillgänglig, utan att påverka arbetet. Systemuppdateringen aktiveras via inställningsmenyn.
Om instrumentet inte är anslutet till Internet kan det uppdateras via PC (USB) med redan nerladdad mjukvara.
H30CRYSTAL - Alltid uppdaterat
border
H30CRYSTAL

FINESSER

×

Multistandard

Helt konfigurerbart instrument för dina behov

H30Crystal är förberett för varje användares speciella behov. Det är ett multi-standardinstrument, klart för mätningar inom satellitbandet, och det terresta bandet. För att möta användarens förändrade mätbehov, går det enkelt att ladda ned nya mätfunktioner och uppdateringar, normalt utan att behöva returnera instrumentet till fabriken.

H30CRYSTAL - Multistandard
×

Klar för att mäta

signaler från valfri satellit

H30Crystal ger dig möjlighet at konfigurera precis de parametrar du behöver för mottagning och mätning av satellitsignalerna. För detta, ger H30Crystal dig tillgång till spänningsmatning och konfiguration av både DiSEqC och SCR parametrar.

H30CRYSTAL - Klar för att mäta
×

Interaktivt användar-gränssnitt

Självutbildande

Att skrolla mellan menyerna kan inte bli enklare, detta tack vare en genomtänkt struktur som med några få tryckningar ger tillgång alla funktioner på ett verkligt intuitivt sätt: enklare och snabbare användning användning och högre produktivitet. Ingen funktion kräver mer tre knapptryckningar för val av önskad funktion. Du får svårt att hitta ett lika lättarbetat instrument samtidigt som du kommer att glädjas av surfandet mellan funktionerna utan att behöva någon manual.

H30CRYSTAL - Interaktivt användar-gränssnitt
×

Trådlös anslutning

Åtkomst till instrumentet med H30Suite

Utrustat med trådlös anslutning via en Android- eller iOS-enhet eller en PC. Webbapplikationen H30Suite (ref. 100016) kan användas för att kontrollera och exportera lagrade mätningar, tillgång till kvalitetsprofiler, kloning av instrumentinställningar, instrumentregistrering, via ett användarvänligt gränssnitt eller konsultation av användarmanualen i realtid.

H30CRYSTAL - Trådlös anslutning

och många fler egenskaper

×

Bred funktionalitet

"Pass/Fail" indikator
Fylld med funktioner såsom: kanalmätning, konstellationsdiagram, spektrum analysator, programidentifiering, datalogg, autokonfigurerad kanalplan mm.
H30CRYSTAL - Bred funktionalitet
×

Snabbt och noggrant

Digital processing i real-tid
Med sin design för att momentant, läsa ned all information om signalen i realtid, är konstruktionen av detta instrument ett sant paradigmskifte när det gäller fältstyrkeinstrument. H30Crystal visar med önskad noggranhet och hastighet vad som behövs för att hitta även små transienter, spurious eller andra avvikelser som skulle kunna påverka mottagningen negativt.
H30CRYSTAL - Snabbt och noggrant
×

100% Automatisk

Signal detektering
Helt automatisk detekterar instrumentet nödvändiga parametrar i de olika modulationsformerna utan manuell konfiguration. H30Crystal detekterar också omedelbar huruvida signalen är analog eller digital och kommer också att detektera signalens konstellation, symbolhastighet och andra modulationsparametrar. Allt för att kunna tillgodose kraven från användaren på realtidsmätning med alla nödvändiga parameterar utan konfiguration av instrumentet.
H30CRYSTAL - 100% Automatisk
×

Rubust lättviktsinstrument

Högsta möjliga tillförlitlighet
Det exklusiva höljet, tillverkat av dubbelinjicerad gummi och polycarbonate plast garanterar skydd och hållbarhet. Med en vikt på 0,5 kg är H30Crystal bekvämt både att bära och använda. Låt det glida ned i fickan eller fäst det över skuldrorna. Du kommer knappast att märka att det finns där...!
H30CRYSTAL - Rubust lättviktsinstrument
×

TILLVERKAD AV TELEVES

Din kvalitetsgaranti
H30Crystal är till 100% designad av Gsertel, ett företag inom Televes Corporation, där vårt team av erfarna och högst specialiserade telekommunikations ingenjörer lyckats med bedriften att integrera digital processing med ett bärbart instrument på endast ca 0,5 kg. Varje H30Crystal instrument innehåller över 5000 komponenter!
H30CRYSTAL - TILLVERKAD AV TELEVES
border
border

UPPTÄCK H30CRYSTAL

H30Crystal är ett komplett och mångsidigt verktyg för dagens och morgondagens professionella installatörer.

border
border
H30CRYSTAL
H30CRYSTAL
H30CRYSTAL
border

LADDA NER VÅR APP

google play app store

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

H30Crystal
Mechanical Specifications
Screen 2.8” TFT 400 x 240 full color
Weight 550 g.
Dimensions 175x100x52 mm / 6,9x3,9x2 (HxWxD)
AC Adaptor Input: 100-240V~ 50-60Hz Output: 12VDC, 3A
Battery Li-ion (7,2VDC, 2300mAh)
Baterry range >4hours without LNB powering
Interfaces Ethernet 1Gb
USB 2.0 for Data log download and software upgrades
Resilience It withstands drops From 1 m (3.2 ft) onto concrete on all sides
Storage capacity 400 MB (internal) for measurements
Impedance F-type connector - 75 Ohm

 

Technical Specifications
    593603 593601 593602 593604 593605 593621 593622 593624 593625 593661
Frecuency
Range   Return path: 5-50 MHz / Terrestrial: 50 - 880 MHz / Satellite: 950 - 2400 MHz / Wideband: 250 - 2350 MHz
Resolution   125 kHz
Tunning   Frequency or channel
Spectrum analyser
Span   5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz and Full
Scale   5 and 10 dB/div
Reference level (automatic and manual)   OK
Optical fibre
Not Selective -40dBm to +7dBm OK OK OK OK OK - - - - OK
Selective -40dBm to +7dBm - - - - - OK OK OK OK -
RF Overlay -10dBm to +5dBm OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Optical Attenuation   OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
DVB-S digital measurements [Modulation: QPSK]
Image   OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Power From 45 to 110 dBμV OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
  From 45 to 120 dBμV Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593235**
CBER 9.9E-2 – 1.0E-6 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
VBER 1.0E-4 – 1.0E-8 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
MER Up to 20dB OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
C/N Up to 20dB OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Constelation   OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
DiSEqC   OK
SCR EN 50494 OK
dCSS EN 50607 Upgrade 593234**
DVB-S2 digital measurements [Modulations: QPSK, 8PSK]
Image   OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Power From 45 to 110 dBμV OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
  From 45 to 120 dBμV Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593235**
Link Margin Up to 10 dB OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
MER Up to 20 dB OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
LDPCBER* 9.9E-2 – 1.0E-6 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
BCHBER* 9.9E-2 – 1.0E-8 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Constelation   OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
DiSEqC   OK
SCR EN 50494 OK
dCSS EN 50607 Upgrade 593234**
DVB-T digital measurements [Modulations: COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM)]
Image   Upgrade 593231 OK OK OK OK OK OK OK OK Upgrade 593231
Power From 45 to 110 dBμV Upgrade 593231 OK OK OK OK OK OK OK OK Upgrade 593231
  From 45 to 120 dBμV Upgrade 593231 + Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593231 + Upgrade 593235**
CBER 9.9E-2 – 1.0E-6 Upgrade 593231 OK OK OK OK OK OK OK OK Upgrade 593231
VBER 1.0E-3 – 1.0E-8 OK OK OK OK OK OK OK OK
MER Up to 35 dB OK OK OK OK OK OK OK OK
C/N Up to 40dB OK OK OK OK OK OK OK OK
Echoes   OK OK OK OK OK OK OK OK
Constelation   OK OK OK OK OK OK OK OK
DVB-T2 digital measurements [Modulations: COFDM ( QPSK, 16QAM, 64QAM and 256 QAM)]
Image   Upgrade 593231 + Upgrade 593232 Upgrade 593232 OK OK OK Upgrade 593232 OK OK OK Upgrade 593232
Power From 45 to 110 dBμV Upgrade 593231 + Upgrade 593232 Upgrade 593232 OK OK OK Upgrade 593232 OK OK OK Upgrade 593232
  From 45 to 120 dBμV Upgrade 593231 + Upgrade 593232 + Upgrade 593235** Upgrade 593232 + Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593232 + Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593232 + Upgrade 593235**
LDPCBER* 9.9E-2 – 1.0E-6 Upgrade 593231 + Upgrade 593232 Upgrade 593232 OK OK OK Upgrade 593232 OK OK OK Upgrade 593232
BCHBER* 1.0E-3 – 1.0E-8 OK OK OK OK OK OK
Link Margin Up to 30 dB OK OK OK OK OK OK
MER Up to 35 dB OK OK OK OK OK OK
C/N Up to 40dB OK OK OK OK OK OK
Echoes   OK OK OK OK OK OK
Constelation   OK OK OK OK OK OK
DVB-C digital measurements [Modulations: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM and 256 QAM]
Image   OK Upgrade 593233 Upgrade 593233 OK OK Upgrade 593233 Upgrade 593233 OK OK Upgrade 593233
Power From 45 to 110 dBμV OK Upgrade 593233 Upgrade 593233 OK OK Upgrade 593233 Upgrade 593233 OK OK Upgrade 593233
  From 45 to120 dBμV Upgrade 593235** Upgrade 593233 + Upgrade 593235** Upgrade 593233 + Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593233 + Upgrade 593235** Upgrade 593233 + Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593235** Upgrade 593233 + Upgrade 593235**
CBER 1.E-2 – 1.0E-8 OK Upgrade 593233 Upgrade 593233 OK OK Upgrade 593233 Upgrade 593233 OK OK Upgrade 593233
MER Up to 38 OK OK OK OK OK
C/N Up to 40dB OK OK OK OK OK
Digital measurements ISBT-T/Tb
Image   - - - - - - - - - OK
Power From 45 to 110 dBμV - - - - - - - - - OK
  From 25 to 120 dBμV - - - - - - - - - Upgrade 593235
Pre-VER (by layer) 9.9E-2 – 1.0E-6 - - - - - - - - - OK
Post-VER (by layer) 1.0E-3 – 1.0E-8 - - - - - - - - - OK
MER Up to 35 dB - - - - - - - - - OK
C/N Up to 40dB - - - - - - - - - OK
Echoes   - - - - - - - - - OK
Constelation   - - - - - - - - - OK
Analogue measurements
Level 25 and 125 dBμV OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
V/A   OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
C/N Up to 45dB OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
Measurements and functions
Wifi analyzer   Upgrade 593250 Upgrade 593250 Upgrade 593250 Upgrade 593250 OK Upgrade 593250 Upgrade 593250 Upgrade 593250 OK Upgrade 593250
IPTV analyser   Upgrade 593251 Upgrade 593251 Upgrade 593251 Upgrade 593251 OK Upgrade 593251 Upgrade 593251 Upgrade 593251 OK Upgrade 593251
Analog A/V display   Upgrade 593236 Upgrade 593236 Upgrade 593236 Upgrade 593236 Upgrade 593236 Upgrade 593236 Upgrade 593236 Upgrade 593236 Upgrade 593236 Upgrade 593236
4K - UHD display (HEVC)   OK
Terrestrial plans   Channel plans from different regions of the world
Satellite plans   Channel plans from different regions of the world
Units   dBμV, dBmV, dBm
Powering   24 Vdc / 140 mA max.
LNB: 13, 18 Vdc / 475, 370 mA max.
LNB tono   22 kHz

* Notes:
LDPCBER is the BER measurement before LDPC correction.
BCHBER is the BER measurement after LDPC corrector and before BCH correction.

** Ref. 593234 & 593235: Free upgrade when registering the equipment

JÄMFÖRELSETABELL

Instrument i H30-serien: Hur väljer man den mest lämpliga modellen?

H30-serien består av olika anpassningsbara multistandardinstrument, alla konstruerade för installation, underhåll och övervakning av tv och telekommunikationsnät. Varje modell sticker ut för att erbjuda nya funktioner, samtidigt som alla fördelar med den tidigare modellen bevaras.
Genom följande jämförelsetabell är det möjligt att välja den lämpligaste modellen av instrument för varje typ av verksamhet:

  H30FLEX H30EVOLUTION H30CRYSTAL
Multi-standard, anpassningsbar   OK OK OK
Frekvensområde Retur: 5-50 MHz X X OK
Terrest: 50-880 MHz OK OK OK
Satellit: 250-2400 MHz OK (upp till 2200MHz) OK OK
Display   2.8” TFT 400 x 240 fullfärg 2.8” TFT 400 x 240 fullfärg
2.8” TFT 400 x 240 fullfärg
Multi-display med pekskärm på mobilenheten   X OK OK
Smarttelefonarmband   X OK OK
Trådlös anslutning   X OK OK
WiFi-analysator   X OK(*) OK(*)
IPTV-analysator   X OK(*) OK(*)
Ethernet-gränssnitt   OK OK OK
USB-gränssnitt   USB (A-typ) USB (A-typ) USB (A-typ)
Optisk mätning   X X OK
Guidad satellitinjustering   X OK OK
LNB Wideband-kompatibel   X OK OK
4K/UHD-display (HEVC) På instrumentet X X OK
På mobila enheten X OK(*) OK
Terrest-ingång med nivå upp till 120 dBμV   OK(**) OK(**) OK(**)
dCSS-kompatibel   OK(**) OK(**) OK(**)
Management-gränssnitt för
(dataloggar, kanalplaner...)
  Ethernet-kabel Trådlös / Ethernet-kabel Trådlös / Ethernet-kabel
Dimensioner   175x100x52 mm 175x100x52 mm 175x100x52 mm
Vikt   510 g. 510 g. 550 g.
Färg   Svart & Vit Svart & Grå Ljus & mörkgrå
* Enligt modellreferens
** Gratis aktivering av alternativen efter instrumentregistreringen

H30CRYSTAL

KONTAKTA OSS